starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2024/2025 Rekrutacja 2024/2025 Instrukcja logowania Office365 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski ROK SZKOLNY 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

PROJEKT 2020

A A A

1. Podstawowe  informacje o projekcie  

Data publikacji: 02.03.2020r.

 

Beneficjent: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

Wartość dofinansowania: 161 989,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

 

Źródło finansowania: Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zarządzany   przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miło nam poinformować, iż Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie otrzymał pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu międzynarodowej mobilności uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedsięwzięcia „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane nowoczesnej formie” planujemy zrealizowanie mobilności 20 uczniów Liceum oraz 3 nauczycieli w Grecji, na terenie Riwiery Olimpijskiej.

Instytucją partnerską – przyjmującą jest Platon School z siedzibą w Katerini. Po stronie greckiej planowane jest uczestnictwo około 10 uczniów oraz 2 nauczycieli.

Liczebność uczniów oraz kadry została zaplanowana tak, by umożliwić efektywną współpracę, realizację celów projektu oraz zagwarantować wysokojakościowe działania podczas mobilności, przekładające się materialne efekty kształcenia.

W ramach projektu Szkoły będą realizować program wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów. Wśród celów przedsięwzięcia możemy wymienić rozwój oraz umacnianie kompetencji cyfrowych, wielojęzyczności, przyrodniczych, osobistych i społecznych oraz kulturowych, jak również zwiększanie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności uczestników z przedmiotów podstawy programowej nauczania, zwłaszcza w ich praktycznym wymiarze. Udział w mobilności będzie stanowił dla uczniów wyjątkową szansę wzmocnienia osobistego potencjału, tak w odniesieniu do dalszej edukacji, jak i w obszarze przyszłych szans na rynku pracy.

Program mobilności będzie miał wysoce interdyscyplinarny i nowoczesny charakter, umożliwiając jednocześnie uczniom wzmocnienie wiedzy z zakresu podstawy nauczania kierunkowego. Projekt został zatytułowany „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane nowoczesnej formie”, a w trakcie wyjazdu uczniowie w międzynarodowych zespołach rozwijać będą wielojęzyczny (angielski, grecki, polski) blog poświęcony regionalnym kulinariom Grecji i Polski. To pozwoli im zwiększyć świadomość i wiedzę w zakresie przedmiotowym, w odniesieniu do obu krajów – przy jednoczesnym poznaniu nowoczesnych narzędzi i zasad tworzenia stron w Internecie. Wypracowywanie tekstów w języku angielskim, polskim i greckim wpłynie na podniesienie poziomu wielojęzyczności oraz zwiększy zaangażowanie młodzieży z obu Szkół w prace. Warsztaty i wykłady będą odbywać się w języku angielskim, a obok stacjonarnych wykładów uczniowie będą realizować także zajęcia terenowe.

Mobilność planowana jest do realizacji w maju 2020 roku i będzie trwać 2 tygodnie, łącznie z podróżą. Wyjazd poprzedzi kurs przygotowawczy, zwiększający gotowość uczestników do odbycia zagranicznego szkolenia obejmujący około 20 godzin zajęć językowych, kulturowych i pedagogicznych.

Szkoła zdecydowała się na Grecję jako kierunek mobilności, uznając ten wybór jako niezwykle sprzyjający osiągnięciu stawianych przed projektem celów. Poznanie lepiej historii, kultury i społeczeństwa zagranicznego kraju jest bardzo ważne, w tym ze względu na istotne miejsce, jakie grecki dorobek zajmuje w całości cywilizacji europejskiej. Stąd wywodzi się m.in. filozofia i matematyka, a także wiele zdobyczy szkolnictwa czy systemów politycznych Europy. Jednocześnie Riwiera Olimpijska to region o szczególnych walorach przyrodniczych oraz kulturowych, które uczniowie będą poznawać w ramach realizacji programu kulturowego oraz spędzania czasu poza zajęciami. Tutejsza kuchnia to ciekawy obszar eksploracji dla uczniów, również ze względu na to, iż stanowi istotny element rozwijającej się cały czas turystyki. Możliwość realizacji projektu w tym kraju istotnie wpłynie na rozwój kulturowy i osobisty uczestników. O samym wyborze Platon School jako partnera przedsięwzięcia zadecydowały świetne warunki, jakie placówka zapewnia młodzieży, a także ogromne doświadczenie szkoły w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Kolejne, w tym szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące projektu będą zamieszczane na stronie Szkoły oraz w mediach społecznościowych. Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów, zwłaszcza uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie oraz rodziców. Wkrótce poinformujemy na temat planowanej rekrutacji do przedsięwzięcia oraz szczegółowych zasad naboru.

 

2.  Rekrutacja do projektu „Tradycje  kulinarne regionów zaprezentowane  w nowoczesnej  formie”

Data publikacji: 01.09.2020r.

W związku z planowaną w okresie od 27.09.2020 – 10.10.2020 r. mobilnością zagraniczną do Grecji – siedziby naszej Szkoły Partnerskiej Platon School w Katerini, chcielibyśmy poinformować, że od dnia 07.09.2020 od godziny 16.00 do dnia 15.09.2019 do godziny 15.00 będzie trwać rekrutacja do projektu „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane nowoczesnej formie” w ramach, którego planowana jest mobilność. Zachęcamy do udziału w projekcie uczniów klas II i III wszystkich oddziałów naszego Liceum. 

Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacyjnej, wymogów, które muszą spełniać kandydaci na uczestników, oraz dokumentacji niezbędnej do udziału w naborze można znaleźć w zamieszczonych poniżej dokumentach, które zostały udostępnione również w Sekretariacie Szkoły. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przebiegiem procedury oraz wymogami. Dodatkowe informacje o projekcie oraz samej procedurze rekrutacyjnej mogą zostać udzielone przez Panią Aldonę Charzyńską – Koordynatorkę Projektu.

W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu mogą składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie Szkoły. Prosimy o dokładne uzupełnienie wymaganych dokumentów. Zgłoszenia niepełne, nieposiadające wymaganych, wskazanych w Regulaminie danych, w tym podpisu rodzica czy opiekuna, nie będą mogły zostać wzięte pod uwagę. Nad poprawnym przebiegiem naboru czuwać będzie Komisja Rekrutacyjna, której pełen skład osobowy można znaleźć w dołączonym Regulaminie. 

Publikacja wyników w postaci wstępnej listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej jest przewidywana na dzień 16 września, godz. 16:00. Listy dostępne będą w Sekretariacie Szkoły. 

 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia ucznia

Oświadczenie uczestnika przesięwzięcia

Instrukcja wypełniania zgłoszeń

Podstawowe informacje o projekcie

Program mobilności zagranicznej

Wzór umowy uczestnika 

 

3.  Wyniki  rekrutacji  do  projektu „Tradycje  kulinarne regionów zaprezentowane  w nowoczesnej formie”

Data publikacji:  16.09.2020r.

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła nabór uczestników do udziału w projekcie międzynarodowej mobilności uczniów „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie”. Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w rekrutacji. Na podstawie zgłoszonych aplikacji i w zgodzie z postanowieniami Regulaminu Komisja dokonała oceny zgromadzonych zgłoszeń, na bazie których wyselekcjonowano:

  • Listę uczestników przyjętych do udziału w projekcie 
  • Listę rezerwową.

Gratulujemy uczniom! Wkrótce osoby wybrane do udziału oraz osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane o kolejnych krokach w ramach przedsięwzięcia. W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Aldoną Charzyńską – Koordynatorką projektu. 

Protokół z rekrutacji i obrad Komisji, opracowany przez Komisję Rekrutacyjną, został załączony do wglądu.

 

Załącznik:

Protokół Komisji Rekrutacyjnej

 

4.  Działania przygotowawcze uczestników projektu „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie”

Data publikacji 16.09.2020r.

W związku z planowanym projektem mobilności ponadnarodowej chcielibyśmy poinformować, że od dnia 17.09.2020 planowane są intensywne zajęcia przygotowujące uczniów do zagranicznej mobilności. Udział w zajęciach jest obligatoryjny dla uczniów zakwalifikowanych do projektu. 

Kurs przygotowawczy będzie obejmował:

  1. Przygotowanie pedagogiczne. Wymiar: 5 h/osoba, w tym 2 h/os BHP.
  2. Przygotowanie kulturowe: Wymiar: 5 h/osoba
  3. Przygotowanie z języka angielskiego: 15 h/osoba
  4. Przygotowanie z języka greckiego: 3 h/osoba.

Uczestnictwo w zajęciach weryfikowane będzie na podstawie listy obecności. 

Informujemy, iż uczestnicy projektu wkrótce zostaną poinformowani również o terminach spotkań przygotowawczych o charakterze organizacyjnym, w tym tych przeznaczonych także dla rodziców i opiekunów. W ich trakcie uczestnicy projektu otrzymają niezbędne informacje na temat wymagań, praw, kwestii bezpieczeństwa czy niezbędnych dokumentów. 

 

5. Zmiana terminu realizacji mobilności w ramach projektu „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie”

Data publikacji: 21.09.2020r.

Chcielibyśmy poinformować, że w związku z informacją otrzymaną z Kuratorium Oświaty w Warszawie o dalszym obowiązywaniu rozporządzenie wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego z dn. 9 marca 2020 r. o zakazie organizacji przez Szkoły wyjazdów zagranicznych jesteśmy zmuszeni przesunąć termin wyjazdu, do momentu zawieszenia funkcjonowania tej decyzji, co ma nastąpić w najbliższym czasie. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności. 

Wszystkich uczestników projektu zapraszamy do kontaktu z Panią Aldoną Charzyńską– Koordynator Projektu, w celu przekazania preferencji co do możliwości wyjazdu w późniejszym terminie.

Zmiana terminu wyjazdu nie będzie miała wpływu na zakres tematyczny mobilności oraz czas jej trwania. 

 

6. Nowy termin mobilności w ramach projektu „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane  w nowoczesnej formie”

Data publikacji: 28.09.2020r.

Chcielibyśmy poinformować, że w związku z informacją o uchyleniu rozporządzenie wydanego przez Wojewodę Mazowieckiego z dn. 9 marca 2020 r. o zakazie organizacji przez Szkoły wyjazdów zagranicznych, po uzgodnieniu z uczestnikami oraz Szkołą Partnerską, wskazujemy nowy termin mobilności do Grecji, tj.:  15.10.2020 r. do 28.10.2020 r.

Przypominamy, iż w ramach projektu „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie” uczniowie naszej Szkoły odbędą 2-tygodnią mobilność na terenie Riwiery Olimpijskiej. W tym czasie będą współpracować z uczniami z Platon School w Katerini, tworząc międzynarodowe blogi – strony internetowe, poświęcone kulinariom regionalnym Polski i Grecji. 

Zachęcamy do śledzenia fanpage’a naszej Szkoły na Facebooku, gdzie umieszczane będą informacje na temat postępów młodzieży oraz relacje z odbywanej mobilności. 

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

7.  Mobilność ponadnarodowa uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

Data publikacji: 15.10.2020r.

Wreszcie nadszedł ten dzień! Dziś grupa 20 naszych uczennic wraz z 3 nauczycielkami pełniącymi rolę Opiekunów grupy uczniów wyruszyła w drogę do Grecji w celu realizacji projektu edukacyjnego „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie”.

Wszyscy uczestnicy mobilności z niecierpliwością wyczekiwali już wyjazdu. To nie tylko ogromne wyzwanie dla uczennic biorących udział w projekcie, ale także duże wydarzenie dla całej społeczności szkolnej, szczególnie w tak trudnym dla wszystkim czasie pandemii koronowirusa COVID-19. Dzięki zaangażowaniu całej kadry Szkoły, naszego greckiego partnera oraz samych uczestników wyjazd udało się potwierdzić, zorganizować i rozpocząć. Zarówno kadra, jak i same uczennice, zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie zaleceń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, tak by wyjazd upłynął bezpiecznie i w spokoju. 

Przypominamy, iż podczas mobilności młodzież naszej Szkoły będzie, wspólnie z rówieśnikami z greckiej instytucji przyjmującej, opracowywać stronę internetową – międzynarodowy, wielojęzyczny blog, poświęcony regionalnym tradycjom kulinarnym Grecji i Polski. Już wkrótce zaprezentujemy link do bloga, gdzie z pewnością będzie można znaleźć wiele ważnych i inspirujących informacji! Oprócz pracy nad efektami materialnymi, która przebiegać będzie pod okiem mentorów, w tym nauczycieli z greckiej szkoły, uczennice będą miały okazję zwiedzić najważniejsze obiekty na terenie Riwiery Olimpijskiej, rozwijając swoją wiedzę na temat tego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. 

Trzymamy kciuki za efektywny i bezpieczny pobyt naszych reprezentantów na greckiej ziemi. Relacje z pobytu będziemy umieszczać na Facebooku Szkoły. Zachęcamy do regularnych odwiedzin na naszym fanpage’u!

Główne Cele projektu „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie” to: wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w obszarach wielojęzyczności, cyfrowych, matematycznych, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz kulturowych, a także zwiększenie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, w tym z przedmiotów podstawy kierunkowej, zwłaszcza w ich praktycznych wymiarach. Inicjatywa finansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

8.  Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie. Podsumowanie projektu mobilności ponadnarodowej uczniów 

Data publikacji: 30.11.2020r.

20 uczennic Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zakończyło dwutygodniową mobilność ponadnarodową, podczas której realizowały one innowacyjny program edukacyjny na terenie Grecji. W jej trakcie we współpracy z uczniami z Grecji opracowany został międzynarodowy blog kulinarny, a młodzież miała również okazję dowiedzieć się wiele na temat kraju przyjmującego. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tej unikalnej inicjatywy. 

W mobilności wzięło udział 20 uczennic z klas II i III naszej Skzołu, wyłonionych w drodze otwartej rekrutacji, którym towarzyszyły 3 przedstawicielki kadry nauczycielskiej naszej Szkoły, pełniące role opiekunek. Wyjazd trwał 2 tygodnie, obejmujące podróż autokarową w obie strony oraz samą mobilność, w tym zajęcia stacjonarne w formie wykładów i warsztatów, zajęcia terenowe, wycieczki i wizytacje. W związku z pandemią koronawirusa projektu nie udało zrealizować się w pierwotnie zakładanym terminie – grupa wyruszyła z Polski 15 października 2020 roku. Mobilność zakończona została 28 października 2020 r.

Po przyjeździe grupa została zakwaterowana w 4* hotelu w Platamonas. Piękna pogoda i niezwykłe krajobrazy sprawiły, że od samego początku uczennicom towarzyszyła energia i zapał do pracy! Już pierwszego dnia przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym, podczas którego zaprezentowany został szczegółowy plan zajęć i aktywności na kolejne dni, a także zasady obowiązujące na terenie hotelu, w szkole przyjmującej oraz podczas zajęć terenowych. Podczas pierwszego weekendu zwiedziliśmy niezwykłe miejsce, jakim jest kompleks Meteora, poznając jego historię oraz znaczenie, jakie odgrywa w greckiej kulturze. Podczas zajęć wprowadzających uczennice poznały zadania, z jakim miały zmierzyć w ciągu najbliższych dni. Odwiedziliśmy także wyjątkowo urokliwe, zabytkowe miasteczko Stary Pantaleimon, położone na zboczach Masywu Olimpu. Weekend rozpoczynający mobilność był także doskonałą okazją do zebrania materiałów na potrzeby tworzonego bloga, a dzięki wsparciu i uprzejmości opiekunów, cała grupa poznała podstawy języka greckiego oraz greckiej kuchni, wokół, której zbudowaliśmy tematykę projektu. 

W związku z pandemią koronawirusa, niemożliwe było codzienne odbywanie zajęć w Szkole przyjmującej. Mimo to udało się zrealizować w pełni zakres projektu. W codziennej komunikacji w międzynarodowych zespołach polsko-greckich, które zostały utworzone pierwszego roboczego dnia mobilności, korzystaliśmy ze znanych uczniom komunikatorów, aplikacji do wideokonferencji. W ciągu pierwszych dni po przyjeździe uczniowie ZSRCKU oraz greckiej placówki przyjmującej – Platon School w Katerini, mieli również okazję poznać się podczas zajęć terenowych. Spotkanie odbyło się na terenie lokalnej winnicy, gdzie grupa zobaczyła, jak wyglądają winorośle przygotowane do zbiorów, poznała też proces wytwarzania wina, bardzo ważnego produktu eksportowego Grecji i jednego z podstawowych punktów greckiej kuchni. Pierwszym kontaktom i przełamaniu lodów sprzyjała realizacja zadań w międzynarodowych grupach. Młodzież przygotowała też wspólnie z kolegami i koleżankami z Grecji najbardziej rozpoznawane w Polsce danie, czyli sałatkę grecką z użyciem najlepszej jakości, świeżych składników kupionych na lokalnym targu.  Dzięki temu codzienna praca między młodzieżą przebiegała znacznie sprawniej i w przyjacielskiej atmosferze, kiedy uczniowie łączyli się ze sobą za pomocą komunikatorów video, czatów oraz e-maili, wymienili również zaproszenia na portalach społecznościowych.

Zajęcia stacjonarne odbywane były w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych. Czego mogliśmy się dowiedzieć? Program poświęcony był zwłaszcza budowaniu stron www – blogów. Jak planować treści na stronie? Jakie narzędzia wykorzystuje się przy budowie serwisów internetowych? Jak projektować zakładki, a także opracowywać materiały wizualne? Jak pisać na potrzeby internetu, a także jak mierzyć skuteczność swoich działań? Czym są słowa kluczowe i z pomocą jakich narzędzi można je wyszukać? To tylko niektóre kwestie, które poznały nasze uczennice, a wszystkie nowe informacje i narzędzia miały one okazję na bieżąco wykorzystywać podczas prac nad blogiem – stroną internetową! Efekty pracy uczniów – w pełni wypełnioną, profesjonalną stronę w językach angielskim, greckim i polskim, można zobaczyć pod adresem http://regional-delicacies.pl/. Jest ona zgodna z aktualnymi trendami i wymogami, tak by była atrakcyjna dla użytkowników i przyciągała szerokie grono czytelników. Poziom wykonania oraz treści został oceniony bardzo wysoko, a sposób, w jaki młodzież uczestnicząca w projekcie zdecydowała się ująć temat, zasługuje na szczególną uwagę. Od najbardziej rozpoznawalnych dań kuchni greckiej i polskiej, przez przepisy, analizę wpływu kulinariów na styl życia oraz rozwój turystyki, po ujęcie porównawcze najważniejszych elementów gastronomii – blog stworzony przez uczniów to prawdziwa skarbnica wiedzy i inspiracji! Uczniowie odbywali wszystkie zajęcia po angielsku, a współpraca w międzynarodowych zespołach zadaniowych umożliwiła osiągnięcie maksimum celów projektu. Ze względu na cyfrową formę rezultatów prac do ich przygotowania młodzież korzystała z pracowni komputerowej, w której przygotowywała teksty, tłumaczenia, wyszukiwała treści w sieci.   

Zajęcia merytoryczne uzupełnione były również o zajęcia terenowe, podczas których uczennice odwiedzały m.in.: lokalny targ w miejscowości Leptokaria, tradycyjny zakład, w którym wytwarza się fetę, czy tłocznię oliwy, greckie restaurację i tawerny. Zwiedzaniu towarzyszyły krótkie wykłady, dzięki którym uczestnicy znacznie lepiej poznali grecką tradycję kulinarną. Ale czym byłaby nauka bez praktyki? Uczennice miały okazję także spróbować swoich sił w przygotowywaniu greckich potraw, w tym we współpracy z młodzieżą z Grecji! Oprócz tego uczestnicy projektu wzięli udział w programie kulturalnym: oprócz wspomnianych już miejsc odwiedzili także m.in. Litochoro, Park Narodowy Olimpu ze słynną Łaźnią Zeusa, miasta Katerini oraz Platamonas, a także wzięli udział w rejsie po Morzu Egejskim. Ten uczestnicy mobilności wspominają szczególnie dobrze! Grupa wyruszyła z półwyspu Pelion w kierunku wyspy Trikeri, na której zwiedziła klasztor. Kolejnym przystankiem podczas rejsu była orzeźwiająca kąpiel! Śmiałkowie mogli skakać do lazurowej wody ze statku. W drodze powrotnej mieliśmy okazje obserwować skaczące delfiny – niesamowity widok! A wszystko to dopełnione było nauką tradycyjnego greckiego tańca oraz piosenek. Żadna nasza aktywność nie mogła ominąć tematu kulinarnego – i w tym przypadku uczennice miały okazję spróbować uwielbianej przez Greków potrawy – souvlaki – mięsa pieczonego na ruszcie. Niezapomnianym wyjazdem była również podróż do Zespołu klasztorów w Meteorach zbudowanych na skałach. Intensywny program mobilności pozwolił zgromadzić niezapomniane wrażenia – a także dowiedzieć się wielu cennych rzeczy na temat Grecji, jej tradycji, historii i kultury! 

Punktem kulminacyjnym mobilności było podsumowanie uzyskanych rezultatów, które odbyło się na terenie Platon School. Była to kolejna okazja do tego, by przekonać się, jak na co dzień wygląda organizacja nauki w greckiej szkole. Uczestnicy projektu zaprezentowali współtworzony blog oraz podsumowali prace. Polska grupa przygotowała wyjątkową niespodziankę – poczęstunek, podczas którego nasi greccy koledzy oraz kadra instytucji przyjmującej poznali najbardziej rozpoznawalne polskie dania. Zaserwowano m.in. pierogi z kapustą i grzybami, bigos, smalec z ogórkiem kiszonym oraz szarlotkę. Kuchnia polska bardzo przypadła do gustu naszym gospodarzom. Spotkanie zakończyło się wydaniem dyplomów uczestnictwa w projekcie. 

Dwa tygodnie w Grecji były pięknym czasem, rozwijającym w wielu aspektach. Nowa wiedza i umiejętności, rozwój kompetencji, nowe kontakty, poznanie zagranicznego kraju – wpływ projektu na jego uczestników opisać można w samych superlatywach! Mimo ambitnych celów, dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu uczniów, wsparciu naszych nauczycieli oraz kadry Szkoły Partnerskiej udało się wytworzyć wartościowe rezultaty materialne. Przygotowane blogi wyglądają profesjonalnie, są wielojęzyczne i poprawne merytorycznie. Wszyscy uczniowie biorący udział w mobilności potwierdzili, że uczestnictwo w projekcie wpłynęło pozytywnie na poziom ich kompetencji kluczowych, co jest zbieżne z obserwacjami i analizami prowadzonymi przez kadrę Szkoły.  W ramach projektu prowadzone będą jeszcze działania związane z ewaluacją i przygotowaniem raportu końcowego. W najbliższym czasie będziemy kontynuować również działania promocyjne i upowszechniające rezultaty. Już wkrótce na stronie opublikowane zostaną szczegółowe informacje na ten temat. 

 

To, co może zainteresować naszych uczniów, to informacją, że przygotowujemy kolejny wniosek o dofinansowanie następnych wyjazdów w ramach tego działania. Trzymajcie kciuki za pozytywne rozstrzygnięcia w kwietniu 2021 rok i widzimy się w Grecji za rok! 

 

 

 

ulotka

broszura

9. Działania promocyjne w ramach projektu „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie”

Data publikacji: 25.02.2020r.

Za nami mobilność ponadnarodowa uczniów w ramach projektu „Tradycje kulinarne regionów zaprezentowane w nowoczesnej formie”. Innowacyjna inicjatywa, w ramach której 20 uczennic naszej szkoły w towarzystwie 3 przedstawicielek kadry odbyło mobilność zagraniczną w Grecji, to ważne przedsięwzięcie dla całej społeczności szkolnej – a także w wymiarze lokalnym. Poniżej przedstawiamy podsumowanie działań promocyjnych, które towarzyszyły projektowi. 

Ważną część realizowanej przez nas inicjatywy stanowiły działania promocyjne oraz upowszechniające, które rozpoczęliśmy wraz z zaanonsowaniem przedsięwzięcia, stopniowo zwiększając skalę naszych aktywności w tym zakresie. Celem tej części projektu było zwiększanie jego dobrego wpływu, który w naszym odczuciu wykracza daleko poza grono uczestników. Społeczność szkolna, lokalna, regionalna, a nawet międzynarodowa – to grupy, do których skierowane były działania promocyjne. 

Na wczesnym etapie projektu w działania promocyjne włączone zostały strona Szkoły, a także nasz fanpage na Facebooku. To główne media odwiedzane przez uczniów, rodziców, a także młodzież, rodziców i przedstawicieli kadry nauczycielskiej innych szkół w regionie. W obu kanałach można było znaleźć informacje na temat celów projektu, źródeł finansowania, kolejnych etapów – jak również relacje z odbywanej mobilności, a także jej podsumowanie. Co ważne, pełniły one niezwykle ważną rolę w budowaniu dotarcia przekazów na temat projektu wśród uczniów, zwłaszcza w trudnej rzeczywistości pandemii. W działania włączył się również nasz grecki partner – podsumowanie projektu można znaleźć również na stronie Platon School, dzięki czemu stawiane przez nas cele w obszarze promocji są realizowane również na poziomie międzynarodowym. Łączna ilość artykułów opublikowanych na stronie naszej Szkoły to 11. Na samym Facebooku sama tylko mobilność została zrelacjonowana w aż 4 postach, które zdobyły szerokie grono odbiorców.

Ważnym elementem działań promocyjnych było również upowszechnianie samego bloga współtworzonego przez uczniów. Link do strony internetowej były szeroko rozpowszechniany przez uczennice i kadrę biorącą udział w projekcie, w tym w kontaktach bezpośrednich (w końcu jest się czym chwalić!), a także za pośrednictwem Facebooka szkoły. Dzięki temu możliwe było jednoczesne rozszerzanie pozytywnego wpływu projektu w zakresie zwiększania świadomości kulturowej w odniesieniu do zagranicznej kuchni i tradycji, jak i powiększanie popularności innowacji edukacyjnych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich. Działania w istotny sposób wpłynęło na zainteresowanie mobilnością ponadnarodową wśród uczniów naszej szkoły, a także rodziców młodzieży w regionie. 

W ramach działań promocyjnych na etapie planowania w projekcie zakładaliśmy przeprowadzenie spotkań informacyjnych na temat przedsięwzięcia, co w formie stacjonarnej zostało uniemożliwione przez restrykcje związane z pandemią. Jednak dzięki innowacyjnych środkom łączności taka inicjatywa została przeprowadzona 26 lutego 2021 roku w formie wideokonfercenji za pośrednictwem aplikacji MS Teams. W spotkaniu udział wzięło aż kilkadziesiąt uczniów, a także kadra nauczycielska i zarządzająca naszej placówki. Mobilność, jej efekty oraz aspekty organizacyjne zostały podsumowane przez nauczycielki biorące udział w projekcie, w tym Panią Aldonę Charzyńską, koordynatorkę projektu. Głos zabrał również Pan Marek Wernicki, Dyrektor Szkoły. Bardzo ciekawy wkład w konferencję wniosły uczennice biorące udział w wyjeździe, które zrelacjonowały współpracę z greckimi uczniami, swoje doświadczenia oraz wrażenia. 

W ramach promocji projektu Szkoła dystrybuuje również broszury informacyjne oraz ulotki, przedstawiające kluczowe informacje na temat:

- założeń projektów mobilności ponadnarodowej 

- placówek biorących udział w projekcie 

- celów inicjatywy 

- przebiegu i efektów mobilności. 

Nowoczesna atrakcyjna forma tych materiałów sprawia, że cieszą się one ogromnym zainteresowaniem, również wśród młodzieży szkolnej. Druki te będą przez nas wykorzystywane również w przyszłości, m.in. podczas dni otwartych oraz targów edukacyjnych. 

W celu zwiększania skali wpływu w upowszechnianiu zostały wykorzystane także artykuły podsumowujące mobilność, opublikowane w lokalnej prasie, a także anglojęzyczne treści i opracowania, umieszczone na platformach dedykowanych inicjatywom edukacyjnym na poziomie europejskim. 

 

 

10. Ewaluacja projektu mobilności ponadnarodowej uczniów

Data publikacji: 28.02.2020r.

W związku z zakończeniem projektu „Tradycje kulinarne regionów w nowoczesnej formie” –mobilności ponadnarodowej uczniów, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawiamy podsumowanie realizacji celów przedsięwzięcia. Ewaluacja w ramach inicjatywy została przeprowadzona w sposób wielopoziomowy i dotyczyła różnych aspektów. 

Wdrożony w projekcie plan ewaluacji umożliwił realizację działań monitoringu i oceny skuteczności w osiąganiu celów projektowych w sposób bieżący w trakcie trwania przedsięwzięcia, jak i w dłuższej perspektywie – po jego zakończeniu. Sporządzony raport z ewaluacji wskazuje, iż w projekcie udało się zrealizować zarówno cele kluczowe, jak i cele dodatkowe, na wysokim poziomie, a zastosowane metody badania pokazują, że rezultaty osiągnęliśmy zarówno w zakładanym wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. 

Wśród zrealizowanych celów projektu możemy wymienić:

  1. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów biorących udział w projekcie 
  2. Wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów biorących udział w projekcie 
  3. Wzrost znajomości i swobody posługiwania się językiem angielskim wśród uczestników. 

W tym zakresie osiągnięto zakładane rezultaty zarówno w odniesieniu do strony polskiej, jak i greckiej przedsięwzięcia. Ocena i badanie zostały przeprowadzone na podstawie pomiarów takich parametrów jak: wiedza, umiejętności, kompetencję uczniów w kluczowych etapach, w tym przed rozpoczęciem przygotowania, przed mobilnością i po niej, jak również na podstawie oceny efektów materialnych projektu. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma przede wszystkim wielojęzyczny blog poświęcony kulinariom, który oceniony został na bardzo wysokim poziomie. 

Ewaluacji w ramach projektu podlegały również elementy związane z promocją i upowszechnianiem, jak również kwestie zarządzania w projekcie oraz aspekty organizacyjne. 

Wkrótce na stronie Szkoły udostępniony zostanie raport obejmujący ewaluację w projekcie. 

 

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
201093 odwiedzin