starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski Instrukcja logowania Office365 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE ROK SZKOLNY 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2023/2024 Rekrutacja 2023/2024 O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

DLA KANDYDATA

A A A

INSTRUKCJA dot. SKŁADANIA WNIOSKÓW DLA KANDYDATA

Etap I od 15 maja do 19 czerwca

 

Wniosek o przyjęcie do ZSRCKU w Sochaczewie wraz z dokumentami (oświadczenie o rodzinie wielodzietnej, oświadczenie o samotnym wychowywaniu, orzeczenie o niepełnosprawności – wnioski do pobrania na stronie szkoły w zakładce „DLA KANDYDATA”) można składać w terminie od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00: Wniosek można złożyć na dwa sposoby: 

  1. wydrukowany i podpisany wniosek złożyć w sekretariacie szkoły

  2. wysłać wydrukowany i podpisany wniosek listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres (liczy się data stempla pocztowego): ZSRCKU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 63,  96-500 Sochaczew z dopiskiem „REKRUTACJA”

Aby założyć konto w systemie rekrutacji:

  1. Należy wejść na stronę sochaczew.edu.com.pl

  2. KLIKNIJ: Zgłoś kandydaturę

  3. Należy wpisać pesel kandydata

  4. Następnie wypełnić wniosek (podać koniecznie adres email, na który przyjdzie potwierdzenie zarejestrowania się w systemie naboru oraz informacja jaki login ma kandydat)

  5. Po wydrukowaniu wniosku składamy go w punkcie naboru szkoły tylko z pierwszego wyboru. Wniosek musi być podpisany przynajmniej przez jednego rodzica/opiekuna prawnego oraz kandydata i musi zawierać numer telefonu do opiekuna.

UWAGA! Kandydaci mogą wybierać dowolną liczbę szkół i oddziałów z oferty naboru - nie ma żadnych ograniczeń.

O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko suma uzyskanych punktów.

PO ZAAKCEPTOWANIU WNIOSKU KANDYDAT NIE BĘDZIE MÓGŁ WPROWADZAĆ ZMIAN W TEJ CZĘŚCI bez wcześniejszego cofnięcia akceptacji w punkcie naboru. Aby cofnąć akceptację wniosku kandydat zobowiązany jest do złożenia OŚWIADCZENIA podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego o treści: Proszę o anulowanie akceptacji wniosku. Po anulowaniu wniosku kandydat na nowo wypełnia wniosek, drukuje i dostarcza do punktu naboru.

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW

WYKAZ PRZEDMIOTÓW PUNKTOWANYCH ORAZ ROZSZERZONYCH

PRZEWODNIK DLA RODZICÓW

REKRUTACJA DO SZKOŁY 2023/2024

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

OŚWIADCZENIE O RODZINIE WIELODZIETNEJ

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWANIU

 

 

W LINKU PONIŻEJ REJESTRACJA DLA KANDYDATÓW:

REJESTRACJA KANDYDATÓW W SYSTEMIE INTERNETOWYM

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
180269 odwiedzin