starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski Instrukcja logowania Office365 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE ROK SZKOLNY 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2024/2025 O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

UNESCO

A A A

Warsztaty UNESCO w „Ogrodniku”.


 W Pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023 uczniowie naszej szkoli uczestniczyli w cyklu webinariów dotyczących tematyki zrównoważonego rozwoju. Dążenie do realizacji 17 celów sformułowanych  w Agendzie 2030 leży obecnie w centrum działań sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO na całym świecie, do których należy „Ogrodnik”.  Zrównoważony rozwój to bardzo szerokie i złożone zagadnienie. ASPnet i UNESCO poświęciło mu wiele konferencji i debat. Polski Komitet do spraw UNESCO wspiera Szkoły członkowskie w tej dziedzinie poprzez organizację cyklu webinarów z udziałem wybitnych naukowców z wielu specjalności, którzy omawiali różne aspekty zrównoważonego rozwoju. 

Spotkania w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły odbyły się wg. harmonogramu:
1. Spotkanie 17 X 2022 r. (8.55-00-9.40):
Wstęp do tematyki Zrównoważonego Rozwoju i cyklu webinariów: dokumenty, kamienie milowe, najważniejsze konferencje i wydarzenia (Dekada EZR, Agenda 2030)
dr Anna Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, kierownik studiów międzynarodowych Sustainable Development na UW
2. Spotkanie 24 X 2022 r., 8.55 00-9.40:
Woda jako największy problem i wyzwanie współczesnego świata.
prof. Maciej Zalewski, Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej
na Uniwersytecie Łódzkim, Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii
w Łodzi

3. Spotkanie 7 XI 2022 r., 8.55-00-9.40:
Bioróżnorodność – co już utraciliśmy, co i czy możemy jeszcze uratować.
dr Anna Kalinowska, Ekspert Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN, wcześniej wieloletnia Dyrektor Uniwersyteckiego, Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrówno-ważonym Rozwojem na UW
4. Spotkanie 14 XI 2022 r., 8.55-00-9.40:
Odpady – wielki cywilizacyjny problem nie tylko wielkich aglomeracji XX i XXI wieku.
dr Anna Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, kierownik studiów międzynarodowych Sustainable Development na UW
5. Spotkanie 22 XI 2022 r., 8.55-00-9.40:
Ochrona dziedzictwa kulturowego w kontekście ZR i zmian klimatycznych.
Prof. Monika Bogdanowska, Z-a Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
6. Spotkanie 28 XI 2022 r. 8.55-00-9.40:
Martwa natura (przyroda nieożywiona) a cele zrównoważonego rozwoju.
Prof. Zbigniew Zwoliński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, odbywały się w ramach lekcji historii, chemii, biologii.

 Organizatorzy w  kolejnej fazie programu planują poruszenie m.in. tematu energetyki
i odnawialnych źródeł energii, skutków społecznych niezrównoważonego rozwoju, np. ich wpływu na rynek pracy w kontekście nie tylko ludzi młodych, ale wielopokoleniowym itp.

Dziękujemy za możliwość udziału w programie Pani Małgorzacie Herbich, Koordynatora polskiej sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

 

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
190999 odwiedzin