starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2024/2025 Rekrutacja 2024/2025 Instrukcja logowania Office365 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski ROK SZKOLNY 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

VII edycja Powiatowego Konkursu „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. 2023/2024

A A A

Miło nam poinformować, że Powiatowy konkurs „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” organizowany przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie „Nasz Zamek” został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych publikowanych przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Zajęcie pierwszego, drugiego i  trzeciego miejsca może być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024. Jednocześnie jest podstawą do przyznania punktów przez szkolną komisję rekrutacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, za osiągnięcie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w latach szkolnych 2019/2020 - 2023/2024 i  umieszczonym w kuratoryjnym  wykazie.

Dziękujemy naszym sponsorom firmie Retail Invest spółka  z o.o. i Starostwu Powiatowemu       w Sochaczewie za wsparcie finansowe oraz wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w naszych zawodach historycznych.

 

 

 

 

Zmiana terminu Powiatowego konkursu „ Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”

Z powodów organizacyjnych organizatorzy VII edycji Powiatowego konkursu „ Wrzesień 1939 roku bez tajemnic” postanowili zmienić termin przeprowadzenia testu konkursowego na dzień 12 grudnia 2023 roku. Jednocześnie wydłużeniu do dnia 21 listopada 2023 roku ulega termin zgłoszeń szkół do konkursu.

 Konkurs został zgłoszony do tworzonego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych obowiązującym w roku szkolnym 2023/2024 i jest publikowany na potrzeby rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na kolejny rok szkolny.

Osiągnięcia uczniów (miejsca zwycięskie) będą dawały możliwość zdobycia dodatkowych punktów podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2024/2025.

 

 

VII edycja Powiatowego Konku

rsu „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”.
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w VII edycji Powiatowego Konkursu „Wrzesień 1939 roku bez tajemnic”. Organizatorami są Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, patronat
honorowy nad Konkursem objął starosta sochaczewski.
Celem naszych działań jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat wojny
obronnej Polski w 1939 roku, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy nad Bzurą oraz walk toczonych na terenie powiatu sochaczewskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. Sponsorem nagród jest firma Retail Park Sochaczew spółka z.o.o. właściciel obiektu Multishop oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Nagrodami w konkursie jest sprzęt elektroniczny oraz publikacje książkowe. Szkoły zgłaszają swój udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 17 listopada 2023 roku. Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony na terenie szkoły, do której uczęszcza uczestnik 8 grudnia 2023 roku. Uroczyste ogłoszenie nagród odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2024 roku.
Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dostępnym na stronach
internetowych organizatorów www.zsrcku.powiatsochaczew.pl i www.naszzamek.pl oraz www.powiatsochaczew.pl w zakładce konkursy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach historycznych.
ZS RCKU

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
195984 odwiedzin