starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2024/2025 Rekrutacja 2024/2025 Instrukcja logowania Office365 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski ROK SZKOLNY 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

KULTUROWE I PRZYRODNICZE DZIEDZICTWO ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ

A A A

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

„DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ”

             Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Powiatowym konkursie historycznym „Dziedzictwo kulturowe i naturalne ziemi sochaczewskiej”. Organizatorami są Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, patronat honorowy nad konkursem objął starosta sochaczewski.
              Celem naszych działań jest zainteresowanie uczniów dziedzictwem kulturowym i naturalnym powiatu sochaczewskiego, będącego terytorialnym spadkobiercą dawnej ziemi sochaczewskiej. Dziedzictwo kulturowe dzieli się na materialne i niematerialne. Materialne dziedzictwo kulturowe to zabytki nieruchome. Druga grupa – niematerialne dziedzictwo kulturowe – stanowią dobra, które zachowały się do naszych czasów za pomocą przekazu ustnego i tradycji. Dziedzictwo naturalne (przyrodnicze) to pomniki przyrody, miejsca i strefy o wyjątkowej wartości przyrodniczej podlegające ochronie prawnej wiedzy.

            Konkurs obejmuje udział zgłoszonych zespołów uczniów wraz z opiekunami w warsztatach na temat dziedzictwa kulturowego Sochaczewa, które odbędą się 12 kwietnia 2024 r. na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz miasta Sochaczew. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą materiały niezbędne do wykonania prezentacji multimedialnej. Warsztaty obejmować będą wykład oraz zwiedzanie omawianych zabytków Sochaczewa.

            Po zakończonych warsztatach uczestnicy mają za zadanie wykonać na podstawie zdobytej wiedzy i samodzielnie wykonanych zdjęć prezentację multimedialną. Temat pracy zostanie wskazany przez organizatorów i obejmować będzie materialne dziedzictwo kulturowe Sochaczewa. Prezentacje multimedialne wykonywane są przez młodzież w zgłoszonych zespołach.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. Sponsorem nagród jest firma Retail Invest spółka z.o.o. właściciel obiektu Multishop oraz Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. Nagrodami w konkursie jest sprzęt elektroniczny oraz publikacje książkowe. Szkoły zgłaszają swój udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego       do 5 kwietnia 2024 roku.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w  regulaminie dostępnym na stronach
internetowych organizatorów www.zsrcku.powiatsochaczew.pl i www.naszzamek.pl oraz www.powiatsochaczew.pl w zakładce konkursy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach historycznych.

Projekt plakatu konkursowego Adrian Haber 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
                                                                                                                             

                                                                                                                              ZS RCKU

Zmiana terminu Powiatowego konkursu
historycznego „Dziedzictwo kulturowe i naturalne

ziemi sochaczewskiej”. 

Z powodów niezależnych od organizatorów
Powiatowego konkursu historycznego
„Dziedzictwo kulturowe i naturalne ziemi
sochaczewskiej” , zmianie ulega termin
warsztatów historycznych. Nowy termin zajęć
wyznaczono na dzień 15 kwietnia 2024 r.
Jednocześnie wydłużeniu do dnia 8 kwietnia
2024 roku ulega termin zgłoszeń szkół do
konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU "KULTUROWE I PRZYRODNICZE DZIEDZICTWO ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ

 

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
201093 odwiedzin