starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski Instrukcja logowania Office365 Rekrutacja 2023/2024 ROK SZKOLNY 2022/2023 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2023/2024 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

ERASMUS+ PROJEKT 2021 [PAŻDZIERNIK 2021]

A A A

 Wyniki rekrutacji POVERVET II Mobilność

W roku 2021 Szkoła będzie realizować projekt „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”, numer POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079746. Przedsięwzięcie  jest realizowane w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”      ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów kształcących się w naszej Szkole na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych (25 uczniów), technik geodeta (10 uczniów), technik grafiki i poligrafii cyfrowej (15 uczniów). Projekt jest skierowany dla uczniów klas drugich i trzecich technikum.

W ramach projektu planujemy organizację dwóch międzynarodowych mobilności, których realizację, w tym przede wszystkim działania zagranicą będzie wspierał Partner Olympus Education Services z siedzibą w Neoi Pori, Grecja. Zachęcamy do wizytacji strony internetowej naszego Partnera (http://www.olympuseducation.com).

W trakcie mobilności, która będzie trwać 2 tygodnie uczniowie będą realizować programy praktyk opracowane przez Szkołę i Partnera, a efekty kształcenia zostaną uznane   w ramach obowiązkowego kształcenia praktycznego. W załączeniu do niniejszej wiadomości przekazujemy poglądowe programy praktyk opracowane na etapie przygotowywania projektu. 

Planujemy realizację 60 godzin praktyk zawodowych przez każdego z uczestników oraz około 30 godzin zajęć przygotowawczych zorganizowanych przez Szkołę przed wyjazdem. Ze względu na panujące obostrzenia i obowiązek zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa uczestników praktyki będą realizowane w formie szkoleń zawodowych zorganizowanych w pracowniach nauki zawodu oraz w formie praktyk w zakładach pracy współpracujących z greckim Partnerem. Zajęcia praktyczne  będą realizowane przez uczniów od poniedziałku do piątku przez około 6-8 godzin dziennie przez dwa kolejne tygodnie. W weekend planowany jest atrakcyjny program kulturowy,  w tym wycieczka do klasztorów w Meteorach oraz rejs statkiem na wyspę Skiathos. 

Wszystkie koszty realizacji projektu, w tym: przygotowanie uczniów do mobilności, transport, zakwaterowanie i wyżywienie, uczestnictwo w zajęciach i praktykach, wycieczki, certyfikacja osiągnięć uczniów będą pokrywane z budżetu projektu. Dodatkowo planujemy przekazanie uczniom kieszonkowego na drobne wydatki. W trakcie pobytu uczniowie i kadra Szkoły zostaną zakwaterowaniu w jednym hotelu o standardzie   4 gwiazdek. Planujemy transport autokarowy zorganizowany przez doświadczonego, międzynarodowego przewoźnika.

W zakresie organizacji pobytu i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów Szkoła wykorzysta doświadczenia, które zdobyła w organizacji mobilności        w październiku 2020 roku. Uczniowie, kadra Szkoły oddelegowana do opieki nad uczniami, kadra i współpracownicy zagranicznego partnera będą zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego w trakcie zajęć oraz w trakcie całego pobytu. Opiekę nad grupą będzie pełnił również profesjonalny pilot, który będzie gwarantował pełne wsparcie uczestników w kontaktach z hotelem, będzie odpowiedzialny za organizację czasu wolnego oraz planowane wydarzenia kulturowe i wycieczki. Co ważne, każdy z uczniów przed wyjazdem z Polski zostanie przebadany pod kątem COVID-19.

Tak jak wspomnieliśmy na początku w ramach projektu planujemy dwie mobilności. Pierwszy wyjazd mógłby zostać zorganizowany w okresie          od 25.04.2021 r.  – 08.05.2021 r., drugi planujemy już w nowym roku Szkolnym tj. 03.10.2021 r. – 16.10.2021r.  W ramach pierwszego wyjazdu do udziału w nim chcielibyśmy zaprosić uczniów klas drugich i trzecich kształcących się na kierunkach: technik geodezji (10 uczniów i uczennic), technik żywienia i usług gastronomicznych (15 uczniów i uczennic). Żeby wziąć udział w projekcie uczniowie  i uczennice  będą musieli wziąć udział w rekrutacji i przygotować oraz przekazać  w sekretariacie Szkoły bądź drogą elektroniczną dokumentację  wskazaną    przez Szkołę. Uczniowie zakwalifikowani do projektu będą zobowiązani do podpisania umowy na uczestnictwo w projekcie, której wzór zostanie załączony  do dokumentacji rekrutacyjnej. Rekrutacja do pierwszej mobilności zostanie ogłoszona 15.03.2021 roku na stronie internetowej Szkoły.  Zachęcamy do wzięcia w niej udziału.    

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Koordynator Aldoną Charzyńską.

 

Zał.1 Program praktyk. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

 Zał.3 Program praktyk. Technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Drodzy  uczniowie,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu pt. „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”. Przedsięwzięcie realizowane jest  w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Udział we wszystkich działaniach projektowych  jest dla zakwalifikowanych uczestników całkowicie bezpłatny. 

Zakwalifikowani uczniowie będą mieli okazję odbyć dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji przygotowane przez partnera projektu firmę Olympus Education Services, podczas których będą mogli zwiększyć swoje zawodowe umiejętności, wiedzę oraz zdobyć cenne doświadczenia w międzynarodowym środowisku. 

Rekrutacja do pierwszej mobilności będzie odbywać się w terminie 18.03.2021r. - 25.03.2021r. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas II i III z profili nauczania technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik geodeta  do składania aplikacji w sekretariacie szkoły. 

Szczegóły dotyczące drugiej mobilności (kierunki kształcenia: technik żywienia  i usług gastronomicznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej) zostaną podane pod koniec maja 2021 r.

Wszystkie informacje znajdziecie w załącznikach zamieszczonych poniżej. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz instrukcją prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 

W trakcie procesu rekrutacji dodatkowych informacji udzielać Państwu będzie Komisja Rekrutacyjna oraz Koordynator Projektu. 

Załączniki:

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
162629 odwiedzin