starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE DLA KANDYDATA MATURA 2022 KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2022/2023 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE DLA UCZNIA i RODZICA Kształcenie zawodowe Statut szkoły O patronie Konkursy i olimpiady Z ŻYCIA SZKOŁY Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

Z ŻYCIA SZKOŁY

A A A

ETIUDY  FILMOWE

W październiku wraz z klasą 1 liceum humanistycznego w ZS RCKU rozpoczęłam realizację projektu Start the change- działaj lokalnie zmieniaj globalnie. To projekt edukacyjny Amnesty International, który ma na celu obronę praw człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu. Inspiracją był wiersz Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito. Na podstawie wiersza uczniowie stworzyli kodeks moralny człowieka współczesnego. Dyskusje młodych ludzi na temat postaw moralnych i niemoralnych miały na celu stworzenie etiud filmowych z wyraźnym przesłaniem dla współczesnych. Etiudy filmowe tworzyli bez mojej ingerencji. Moja rola ograniczyła się tylko do koordynacji ich działań logistycznych. Tytuły filmów zachęcają do obejrzenia, a ich tematyka... zaskakuje i zmusza do refleksji na temat naszych zachowań.

Beata Roznowska – ZS RCKU

 

 

UNESCO

Idea współpracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży, wzajemne zrozumie i zachowanie pokoju na świecie. Te  założenia legły u podstaw stworzenia, w 1953 roku, programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpodstawowe w 15 krajach.

Dziś w programie uczestniczy 10000 instytucji oświatowych ze 181 krajów od przedszkoli do placówek kształcenia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 roku. Uczestnictwo w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO skłania do  podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Logo sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO składa się z połączonych symboli: otwartej książki (edukacja), której strony oznaczają również rozpostarte skrzydła gołębia (pokój) oraz glob ziemski (dialog kultur).

Nasza szkoła Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie od  ponad 20 lat i  jako jedyna w powiecie sochaczewskim, należy do sieci Szkół Stowarzyszonych z UNESCO.   

Na lekcjach  poruszana jest  tematyka problemów światowych i roli ONZ w ich rozwiązywaniu, poznajemy listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na zajęciach mowa jest o zrównoważonym rozwoju, ochronie środowiska naturalnego, sposobach oszczędzania wody, energii elektrycznej . W szkole obchodzone są dni, rocznice, wydarzenia pod patronatem ONZ i UNESCO     np. 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, 50 rocznica śmierci Krzysztofa Komendy,  rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka . Szczególną  uwagę zwracamy na edukację dla pokoju i praw człowieka, oraz dialogu międzykulturowego. Szkoła współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej aktywnie uczestnicząc w wielu programach np. „Filmoteka Szkolna” ( warsztaty w Warszawskiej Szkole Filmowej); „Młodzi  Głosują” (organizacja kampanii profrekwencyjnej  oraz symulacji wyborów); „Dobrzy ludzie w czasach zła” i inne. To tylko niewielka część działań i projektów realizowanych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie w ramach Szkół Stowarzyszonych z UNESCO.

 Zapraszamy na strony Polskiego Komitetu ds. UNESCO,  a chętnych którym nie są obojętne problemy współczesnego świata do podejmowania nauki w naszej szkole. 

(JS)

84566 odwiedzin