starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski Instrukcja logowania Office365 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE ROK SZKOLNY 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2024/2025 O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

Matura 2023

A A A

EGZAMIN MATURALNY 2023

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, link poniżej
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

 

Szczegółowo opisano:

1) Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

2) Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r

3) Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.

4) Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2023 r.

5) Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.

6) Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.

Na podstawie:
1) art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.)
2) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(poz. 1636)
3) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (poz. 1644), dotyczącego egzaminu maturalnego w Formule 2023
4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.), dotyczącego egzaminu maturalnego w Formule 2015
5) rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645, z późn. zm.)

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
190999 odwiedzin