starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2023/2024 Rekrutacja 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski ROK SZKOLNY 2022/2023 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Patronat WSIiZ Wersja kontrastowa

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY ZSRCKU W SOCHACEWIE SZANSA NA PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH EDYCJA 1 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060582

A A A

Akredytacja “Ogrodnika” na realizację projektów europejskich!

 

Nasza szkoła posiada akredytację na realizowanie międzynarodowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w dwóch sektorach, w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (akredytacja od 2021 roku) oraz w sektorze edukacji szkolnej (akredytacja od 2022 roku).

Kluczową akcją realizowaną w ramach każdego projektu jest międzynarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.

 

Dlaczego to dla nas, jako placówki edukacyjnej, takie ważne?

 

Przede wszystkim jest to ogromna szansa dla uczniów i kadry naszej szkoły na podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych oraz umiejętności. Dzięki akredytacji mamy pewność, że projekty będą realizowane w naszej szkole nieprzerwanie do 2025 roku włącznie w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego i do 2026 roku włącznie w sektorze edukacji szkolnej. Niewątpliwie poprawi to jakość oferty edukacyjnej naszej szkoły i wpłynie pozytywnie na jej konkurencyjność w regionie.

 

Cele i plany projektowe

 

Na przestrzeni 5 lat około 400 uczniów i 80 nauczycieli weźmie udział w mobilnościach międzynarodowych (połowa z nich w sektorze kształcenia zawodowego i połowa w sektorze edukacji szkolnej). Część z kadry będzie brać udział w mobilnościach w roli opiekunów, część w ramach indywidualnych wyjazdów doszkalających. Chcemy w ten sposób podnieść kompetencje zawodowe, językowe i społeczne kadry nauczycielskiej.

 

Z kolei nasi uczniowie podniosą swoje kompetencje kluczowe. Będą mieli możliwość i mocną motywację do nauki języka obcego, przez jego praktyczne wykorzystanie w środowisku pracy czy w międzynarodowym środowisku projektu w przypadku sektora edukacji szkolnej. Kontakt z żywym językiem wpłynie pozytywnie na poczucie potrzeby nauki i istotę znajomości języków obcych, która staje się niezbędna w pracy. Dodatkowo udział w mobilnościach poprawi kompetencje zawodowe uczniów technikum, możliwość pracy w środowisku ponadnarodowym pozwala na późniejsze wdrażanie innowacji w pracy, także w kraju.

 

W sektorze edukacji szkolnej udział w mobilnościach poprawi praktyczne umiejętności uczniów, wymagane w ramach kształcenia w liceum. Młodzież z naszego liceum będzie zaangażowana w wiele działań związanych z przygotowaniami, wdrażaniem, promocją projektu i upowszechnianiem rezultatów, tak, żeby byli ambasadorami i jednocześnie współtwórcami pozytywnych procesów zachodzących w szkole. Realizacja działań poprawi także kompetencje społeczne uczniów, poprzez polepszenie umiejętności pracy w grupie i komunikacji, poznanie i współpracę z obcokrajowcami, poznanie nowych warunków pracy w środowisku międzynarodowym, otwarcie się na inne kultury i języki.

 

Udział w projektach otwiera też naszej szkole drogę do poprawy jakości i ilości współpracy z firmami prywatnymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych naszych uczniów.

Realizowanie opisanych projektów ma ogromne znaczenie dla naszej szkoły. Z tego względu stworzyliśmy osobny profil na Facebooku, dedykowany wyłącznie projektom europejskim. Chcemy, żeby w ten sposób informacje o kolejnych projektach docierały do Was jeszcze szybciej.

 

Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszego nowego profilu, który znajdziecie POD TYM LINKIEM

 

 

Mobilność uczniów i kadry ZSRCKU w Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych - edycja I

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że właśnie startuje kolejny projekt międzynarodowych mobilności współfinansowany przez Unię Europejską realizowany przez naszą szkołę w sektorze edukacji szkolnej.

 

Projekt jest o tyle wyjątkowy, że odbędą się aż 2 zagraniczne wyjazdy. Uczestnicy pierwszego z nich pojadą na Litwę w dniach 9.05.-20.05.2023, będzie to mobilność grupowa. Natomiast drugi wyjazd to mobilność indywidualna uczniów odbywająca się w Grecji w dniach 14.-27.05.2023. Na drodze rekrutacji, spośród uczniów naszej szkoły, wyłonimy 15 uczestników jadących na Litwę i 27 uczestników jadących do Grecji.

 

Udział w projekcie będzie dla nich niepowtarzalną okazją do podniesienia umiejętności oraz kompetencji językowych, cyfrowych i społeczno-kulturowych.

 

Dla naszej szkoły jest to wspaniałe narzędzie do wyrównywania szans wśród uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych, a także poprawy jakości oferty edukacyjnej i jej konkurencyjności w zakresie kształcenia ogólnego przez zwiększanie międzynarodowego wymiaru działań.

 

Informacje o projekcie będą publikowane na stronie http://zsrckusochaczew.eu/  i na projektowym fanpage’u: https://www.facebook.com/ZSRCKUSochaczew

 

Już w najbliższą środę, czyli 29.03.2023 startuje rekrutacja.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji!

 

 

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „ Mobilność uczniów i kadry ZSRCKU w
Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych - edycja I”
Jeden projekt, dwie mobilności
W ramach realizowanego projektu odbędą się aż dwie mobilności:
 Do Grecji w terminie 14-27.05.2023, gdzie organizacją przyjmującą w projekcie jest grecka szkoła 3rd
General Lyceum of Katerini, Párodos Milítou 1, 60100 Katerini
 Do Litwy w terminie 09-20.05.2023, gdzie organizacją przyjmującą w projekcie jest litewska szkoła
Jašiūnai Mykolas Balinskis Gymnasium, Jašiūnų, M. Balinskio 16, LT- 17249
W mobilności greckiej weźmie udział grupa 27 uczniów naszej szkoły, a w mobilności litewskiej grupa 15
uczniów.
Kogo zapraszamy do udziału rekrutacji?
W naborze do mobilności greckiej mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV technikum eksploatacji portów i
terminali. Mobilność litewska jest skierowana do uczniów klas II i III liceum ogólnokształcącego.
Jaki cel przyświeca projektowi?
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, osobistych, społecznych
oraz wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów wśród uczestników mobilności.
Równie ważnymi aspektami są wyrównanie szans wśród uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych,
zwiększenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i zarządzającej Szkołą oraz projektami
międzynarodowymi, zwiększenie wykorzystania innowacji pedagogicznych w procesie kształcenia poprzez
realizację innowacyjnego projektu i wdrożenie go do procesu kształcenia w Polsce, zwiększenie
międzynarodowego wymiaru działań Szkoły oraz jej prestiżu w skali lokalnej i europejskiej.
Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie darmowy dla jego uczestników, wszelkie koszty związane z działaniami
przygotowawczymi, organizacją i realizacją mobilności pokrywa Szkoła z dofinansowania przyznanego ze
środków Unii Europejskiej.
Jak wygląda proces rekrutacyjny?
 29.03.2023 o godzinie 8:00 - rozpoczęcie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych
 04.04.2023 o godzinie 9:00 - zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych
 04.04.2023 o godzinie 14:00 – publikacja wstępnej listy zakwalifikowanych osób oraz listy rezerwowej
 05.04.2023 do godziny 14:00 – przyjmowanie odwołań od decyzji komisji
 05.04.2023 o godzinie 15:00 – publikacja ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w
projekcie oraz listy rezerwowej.
Uczniowie zgłaszają się do rekrutacji przez złożenie w sekretariacie Szkoły Formularza Zgłoszeniowego.
Wyniki rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Szkoły, internetowej stronie projektowej pod
adresem http://zsrckusochaczew.eu/ oraz udostępnione w sekretariacie Szkoły.
Przedsięwzięcie o numerze 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060582, w ramach którego planowane są mobilności
współfinansowane jest przez Unię Europejską.
lista załączników:

1. Regulamin Rekrutacji

1a. Aneks do regulaminu

2. Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Ucznia - GRECJA

2. Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Ucznia - LITWA

3. Zał. 2 Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniwego

4. Zał. 3 Wzór umowy z uczniem

 

 

Lista zakwalifikowanych na wyjazd:

1.  GRECJA

2.  LITWA

 

Lista uczestników projektu:

1.GRECJA

2. LITWA

 

 

 

 

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
121691 odwiedzin