starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE Logowanie Dziennik Vulcan - powiat sochaczewski Instrukcja logowania Office365 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE ROK SZKOLNY 2023/2024 MATURA Kształcenie zawodowe Patronat WSIiZ DLA UCZNIA i RODZICA Statut szkoły KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2024/2025 O patronie Konkursy i olimpiady UNESCO Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI BIP Wersja kontrastowa

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY ZSRCKU W SOCHACEWIE SZANSA NA PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH EDYCJA 1 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060582

A A A

 

 

 

 

 

 

“Mobilność uczniów i kadry ZSRCKU w Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych - edycja I” numer 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060582

 

“Mobilność uczniów i kadry ZSRCKU w Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych - edycja I” to już kolejny projekt międzynarodowych mobilności realizowany przez Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie w sektorze Edukacji szkolnej. 

Przedsięwzięcie było w całości finansowane przez Unię Europejską, uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów.

 

Projekt był o tyle wyjątkowy, że w jego ramach odbyły się dwie mobilności zagraniczne -mobilność grupowa na Litwę w dniach 9.05-20.05.2023 oraz mobilność indywidualna uczniów do Grecji w dniach 14-27.05.2023.

 

Uczestnicy do obydwu mobilności zostali wyłonieni spośród uczniów naszej szkoły poprzez sprawiedliwą rekrutację o przejrzystych zasadach, uwzględniających mniejsze szanse. Do mobilności greckiej zgłaszać mogli się uczniowie klas II, III i IV technikum eksploatacji portów i terminali, zaś do litewskiej uczniowie klas II i III liceum ogólnokształcącego oraz klas III i IV technikum grafiki i poligrafii cyfrowej, klasy III technikum geodezji i klasy IV technikum eksploatacji portów i terminali . Finalnie na Litwę pojechało 15 uczestników, a do Grecji - 27 uczniów.  

  

Dla ZSRCKU realizacja edukacyjnych projektów zagranicznych to wspaniała okazja do wyrównywania szans wśród uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych, a także poprawy jakości oferty edukacyjnej i jej konkurencyjności w zakresie kształcenia ogólnego przez zwiększanie międzynarodowego wymiaru działań. 

 

Głównym celem uczestnictwa w projekcie było podniesie kompetencji kluczowych uczniów, w tym cyfrowych, osobistych i społecznych, a także poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów. Równie ważnymi aspektami było dla nas stosowanie zasady inkluzywności, zwiększenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i zarządzającej szkołą oraz projektami międzynarodowymi, zwiększenie wykorzystania innowacji pedagogicznych w procesie kształcenia poprzez realizację innowacyjnego projektu i wdrożenie go do procesu kształcenia w Polsce, zwiększenie międzynarodowego wymiaru działań szkoły oraz jej prestiżu w skali lokalnej i europejskiej. 

 

Jeden projekt, dwie mobilności 

Jak już wspomniano, w ramach realizowanego odbyły się dwie mobilności: 

  • Do Grecji w terminie 14-27.05.2023, gdzie organizacją przyjmującą w projekcie była grecka szkoła 3rd General Lyceum of Katerini, mieszcząca się pod adresem Párodos Milítou 1, 60100 Katerini.

  • Do Litwy w terminie 09-20.05.2023, gdzie organizacją przyjmującą w projekcie była litewska szkoła Jašiūnai Mykolas Balinskis Gymnasium, mieszcząca się pod adresem M. Balinskio 16, LT- 17249Jašiūnų (Jaszuny).

 

 

 

 Indywidualna mobilność w Grecji   

Ta część projektu nosiła tytuł „Walory turystyczne i geograficzne – szansa na rozwój regionów”. Uczniowie pracowali indywidualnie nad stworzeniem treści na przygotowywanego bloga o tematyce turystyczno-geograficznej. Blog dostępny jest pod adresem: http://zsrckusochaczew.eu/potencjal-regionow/. Dodatkowo uczniowie opracowali tematyczne broszury, które przetłumaczyli na język angielski i grecki.

 

Mobilność realizowana była ze szkołą partnerską 3rd General Lyceum of Katerini.

W jej ramach realizowany był program merytoryczny oraz edukacyjno-kulturowy.

Wyjazd trwał 14 dni, z czego 10 dni to zajęcia indywidualne w szkole, 2 dni realizacja programu kulturowego. Pozostałe dwa dni przeznaczone były na podróż.

 

W trakcie mobilności odbywały się zajęcia w szkole przyjmującej, podczas których uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach z greckimi uczniami. Wzięli udział m.in. w interesującym wykładzie na temat historii, turystyki oraz kultury regionu Pieria, z naciskiem na jego uwarunkowania przyrodnicze. Realizacja programu merytorycznego, zakładała także udział w zajęciach warsztatowych, podczas których uczniowie pracowali indywidualnie nad przygotowywaniem informacji i strukturą tekstu na tworzone broszury oraz wpisy na stronę internetową. Podczas warsztatów poruszane były także zagadnienia związane z tematem bezpiecznego i rzetelnego pozyskiwania informacji z sieci Internet. Uczniowie realizując zadania projektowe poznali profesjonalne narzędzia do tworzenia różnorodnych materiałów marketingowych takich jak np. broszura czy prezentacja. Młodzież brała udział także w zajęciach terenowych, podczas których czerpała materiały i informacje do przygotowywanego bloga i broszur. Odwiedziła np. targowiska, a także odbyła wizytę w mieście Saloniki. Dzięki takiej formie zajęć, uczniom udało się lepiej zrozumieć, jak różne czynniki takie, jak historia, społeczeństwo, gospodarka, geografia, kultura i religia wpływają na atrakcyjność turystyczną regionu.

Realizacja mobilności to także uczestnictwo w programie kulturowym. Uczestnicy odwiedzili niesamowity kompleks Meteory. To miejsce można określić jako połączenie cudu natury z geniuszem dawnych budowniczych. Jest to także miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Udali się także w rejs na piękną wyspę Skiathos. Sam rejs statkiem, był wspaniałą atrakcją - lazurowe morze i piękne widoki zachwyciły młodzież, która dodatkowo mogła poznać także tradycyjne tańce i muzykę grecką. Uczniowie zwiedzili również zamek w Platamonas i odbyli wycieczkę do pięknej górskiej miejscowości Litochoro, gdzie mieli okazję podziwiać wodospad Zeusa.

 

W czasie wolnym odbywały się animacje i zajęcia integracyjno-sportowe. Była to doskonała okazja do poznania greckich kolegów i koleżanek i wymiany doświadczeń. Młodzież była bardzo ciekawa siebie i żarliwie dyskutowała na różnorodne tematy. Uczniowie uczyli się tradycyjnych tańców greckich. W miejscowości Katerini, uczniowie wzięli udział w grze terenowej, która dotyczyła 14 prac Heraklesa.

  

Na koniec mobilności odbyły się końcowe prezentacje i ocena ukończonych prac. Uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

 

Praca w międzynarodowym środowisku była cenną okazją do wymiany doświadczeń i podniesienia umiejętności językowych. Była niezwykłą szansą do rozwinięcia umiejętności cyfrowych, osobistych i społecznych, a także poszerzenia wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów. Pozwoliła na poznanie nowej kultury i z całą pewnością otworzyła młodzież na nowe doświadczenia i odkrywanie świata.

 

 

Mobilność grupowa na Litwie

 

 

Tematem tej części projektu były „Tradycje kulinarne Litwy i Polski”. Uczniowie w trakcie 10-dniowej mobilności realizowali program merytoryczny w wymiarze 60 godzin, a jeden dzień przeznaczony został na program kulturowy. Zajęcia merytoryczne przyjęły formę zajęć warsztatowych, terenowych i prezentacji oraz wykładów.

Uczniowie pracowali w grupach projektowych. Ich zadaniem było przygotowanie profesjonalnej strony internetowej, na której poruszona zostanie tematyka kulinarna, ze szczególnym uwzględnieniem kuchni litewskiej i polskiej. Powstałe w trakcie mobilności rezultaty można zobaczyć pod adresem: http://zsrckusochaczew.eu/rezultaty-litwa-wiosna-2023,

 

Zajęcia odbywały się m.in. w szkole partnerskiej w Jaszunach, gdzie zarówno litewska młodzież, jak i kadra przyjęła uczestników bardzo życzliwie. Młodzież uczestniczyła w wykładzie poświęconemu historii szkoły, jej patronowi oraz litewskiemu systemowi edukacji.

Ponadto mieli niezwykłą okazję zapoznać się z tradycjami litewskimi, poznając litewską mitologię, bóstwa i bogów, a także nauczyli się podstawowych słów i tańców litewskich.

 

W trakcie zajęć warsztatowych, uczniowie pracowali w grupach projektowanych. Zgłębiali tajniki budowania i udostępniania stron informacyjnych. Wybrali szatę graficzną strony oraz jej motyw przewodni. Poznali także narzędzia do komputerowej obróbki tekstu i grafiki - CANVA i WordPress. Mieli również okazję dowiedzieć się więcej o prawie autorskim.

 

Podczas mobilności odbywały się także zajęcia terenowe służące pozyskiwaniu materiałów do realizacji zadania projektowego. Młodzież udała się np. do Wilna. Zapoznała się tam z najważniejszymi zabytkami i atrakcjami, jakie oferuje to miasto. Była to niezwykła lekcja historii i możliwość poznania i zrozumienia litewskiej kultury. Odbyły się wizyty w Muzeum Tradycji Kulinarnych, Muzeum Adama Mickiewicza, które mieści się w domu, w którym mieszkał wieszcz. Młodzież zwiedziła także Muzeum Pieniądza. W restauracji, uczniowie mieli okazję poznać tradycyjne potrawy kuchni litewskiej, degustując popularne potrawy.  Zbierali informacje na temat przepisów, sposobu przygotowania potraw oraz walorów zdrowotnych kuchni litewskiej. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach w Centrum Turystyki i Młodzieży w Wilkiszkach.  Zwiedzali dworek, poznając przy tym historię regionu.

 

Zagraniczna mobilność edukacyjna to także realizacja programu kulturowego. Dzięki niemu młodzież podziwiała uroki miejscowości Troki, odbyła rejs statkiem po jeziorze wokół zamku Tyszkiewiczów i zwiedziła ów zamek. Uczniowie mieli okazję do degustacji specyfików kuchni kaimskiej. Zwiedzili także pałac Balińskich, gdzie poznali historię tego miejsca oraz jego właścicieli.

 

W trakcie całej mobilności uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe podczas konwersacji w grupach oraz w trakcie różnorodnych zajęć integracyjnych z uczniami szkoły przyjmującej. 

 

Czas wolny, po zajęciach, uczniowie spędzali równie aktywnie. Uczestniczyli np. w grze miejskiej, której celem było bliższe zapoznanie się z zabytkami Wilna. Zorganizowano także ognisko z litewskimi kolegami.

 

Ostatniego dnia odbyły się prezentacje prac i ich ocena. Zostało przeprowadzone podsumowanie aktywności, a uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

 

Uczestnictwo w projekcie było naprawdę niezapomnianym czas, pełnym nauki, odkrywania i twórczej energii. Jesteśmy przekonani, że dla jego uczestników była to świetna inwestycja we własny rozwój i zdobywanie międzynarodowego doświadczenia.

 

 

Broszura projektowa

Akredytacja “Ogrodnika” na realizację projektów europejskich!

 

Nasza szkoła posiada akredytację na realizowanie międzynarodowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w dwóch sektorach, w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (akredytacja od 2021 roku) oraz w sektorze edukacji szkolnej (akredytacja od 2022 roku).

Kluczową akcją realizowaną w ramach każdego projektu jest międzynarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.

 

Dlaczego to dla nas, jako placówki edukacyjnej, takie ważne?

 

Przede wszystkim jest to ogromna szansa dla uczniów i kadry naszej szkoły na podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych oraz umiejętności. Dzięki akredytacji mamy pewność, że projekty będą realizowane w naszej szkole nieprzerwanie do 2025 roku włącznie w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego i do 2026 roku włącznie w sektorze edukacji szkolnej. Niewątpliwie poprawi to jakość oferty edukacyjnej naszej szkoły i wpłynie pozytywnie na jej konkurencyjność w regionie.

 

Cele i plany projektowe

 

Na przestrzeni 5 lat około 400 uczniów i 80 nauczycieli weźmie udział w mobilnościach międzynarodowych (połowa z nich w sektorze kształcenia zawodowego i połowa w sektorze edukacji szkolnej). Część z kadry będzie brać udział w mobilnościach w roli opiekunów, część w ramach indywidualnych wyjazdów doszkalających. Chcemy w ten sposób podnieść kompetencje zawodowe, językowe i społeczne kadry nauczycielskiej.

 

Z kolei nasi uczniowie podniosą swoje kompetencje kluczowe. Będą mieli możliwość i mocną motywację do nauki języka obcego, przez jego praktyczne wykorzystanie w środowisku pracy czy w międzynarodowym środowisku projektu w przypadku sektora edukacji szkolnej. Kontakt z żywym językiem wpłynie pozytywnie na poczucie potrzeby nauki i istotę znajomości języków obcych, która staje się niezbędna w pracy. Dodatkowo udział w mobilnościach poprawi kompetencje zawodowe uczniów technikum, możliwość pracy w środowisku ponadnarodowym pozwala na późniejsze wdrażanie innowacji w pracy, także w kraju.

 

W sektorze edukacji szkolnej udział w mobilnościach poprawi praktyczne umiejętności uczniów, wymagane w ramach kształcenia w liceum. Młodzież z naszego liceum będzie zaangażowana w wiele działań związanych z przygotowaniami, wdrażaniem, promocją projektu i upowszechnianiem rezultatów, tak, żeby byli ambasadorami i jednocześnie współtwórcami pozytywnych procesów zachodzących w szkole. Realizacja działań poprawi także kompetencje społeczne uczniów, poprzez polepszenie umiejętności pracy w grupie i komunikacji, poznanie i współpracę z obcokrajowcami, poznanie nowych warunków pracy w środowisku międzynarodowym, otwarcie się na inne kultury i języki.

 

Udział w projektach otwiera też naszej szkole drogę do poprawy jakości i ilości współpracy z firmami prywatnymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych naszych uczniów.

Realizowanie opisanych projektów ma ogromne znaczenie dla naszej szkoły. Z tego względu stworzyliśmy osobny profil na Facebooku, dedykowany wyłącznie projektom europejskim. Chcemy, żeby w ten sposób informacje o kolejnych projektach docierały do Was jeszcze szybciej.

 

Serdecznie zachęcamy do śledzenia naszego nowego profilu, który znajdziecie POD TYM LINKIEM

 

 

Mobilność uczniów i kadry ZSRCKU w Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych - edycja I

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że właśnie startuje kolejny projekt międzynarodowych mobilności współfinansowany przez Unię Europejską realizowany przez naszą szkołę w sektorze edukacji szkolnej.

 

Projekt jest o tyle wyjątkowy, że odbędą się aż 2 zagraniczne wyjazdy. Uczestnicy pierwszego z nich pojadą na Litwę w dniach 9.05.-20.05.2023, będzie to mobilność grupowa. Natomiast drugi wyjazd to mobilność indywidualna uczniów odbywająca się w Grecji w dniach 14.-27.05.2023. Na drodze rekrutacji, spośród uczniów naszej szkoły, wyłonimy 15 uczestników jadących na Litwę i 27 uczestników jadących do Grecji.

 

Udział w projekcie będzie dla nich niepowtarzalną okazją do podniesienia umiejętności oraz kompetencji językowych, cyfrowych i społeczno-kulturowych.

 

Dla naszej szkoły jest to wspaniałe narzędzie do wyrównywania szans wśród uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych, a także poprawy jakości oferty edukacyjnej i jej konkurencyjności w zakresie kształcenia ogólnego przez zwiększanie międzynarodowego wymiaru działań.

 

Informacje o projekcie będą publikowane na stronie http://zsrckusochaczew.eu/  i na projektowym fanpage’u: https://www.facebook.com/ZSRCKUSochaczew

 

Już w najbliższą środę, czyli 29.03.2023 startuje rekrutacja.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji!

 

 

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „ Mobilność uczniów i kadry ZSRCKU w
Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych - edycja I”
Jeden projekt, dwie mobilności
W ramach realizowanego projektu odbędą się aż dwie mobilności:
 Do Grecji w terminie 14-27.05.2023, gdzie organizacją przyjmującą w projekcie jest grecka szkoła 3rd
General Lyceum of Katerini, Párodos Milítou 1, 60100 Katerini
 Do Litwy w terminie 09-20.05.2023, gdzie organizacją przyjmującą w projekcie jest litewska szkoła
Jašiūnai Mykolas Balinskis Gymnasium, Jašiūnų, M. Balinskio 16, LT- 17249
W mobilności greckiej weźmie udział grupa 27 uczniów naszej szkoły, a w mobilności litewskiej grupa 15
uczniów.
Kogo zapraszamy do udziału rekrutacji?
W naborze do mobilności greckiej mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV technikum eksploatacji portów i
terminali. Mobilność litewska jest skierowana do uczniów klas II i III liceum ogólnokształcącego.
Jaki cel przyświeca projektowi?
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, osobistych, społecznych
oraz wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów wśród uczestników mobilności.
Równie ważnymi aspektami są wyrównanie szans wśród uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych,
zwiększenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i zarządzającej Szkołą oraz projektami
międzynarodowymi, zwiększenie wykorzystania innowacji pedagogicznych w procesie kształcenia poprzez
realizację innowacyjnego projektu i wdrożenie go do procesu kształcenia w Polsce, zwiększenie
międzynarodowego wymiaru działań Szkoły oraz jej prestiżu w skali lokalnej i europejskiej.
Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie darmowy dla jego uczestników, wszelkie koszty związane z działaniami
przygotowawczymi, organizacją i realizacją mobilności pokrywa Szkoła z dofinansowania przyznanego ze
środków Unii Europejskiej.
Jak wygląda proces rekrutacyjny?
 29.03.2023 o godzinie 8:00 - rozpoczęcie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych
 04.04.2023 o godzinie 9:00 - zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych
 04.04.2023 o godzinie 14:00 – publikacja wstępnej listy zakwalifikowanych osób oraz listy rezerwowej
 05.04.2023 do godziny 14:00 – przyjmowanie odwołań od decyzji komisji
 05.04.2023 o godzinie 15:00 – publikacja ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w
projekcie oraz listy rezerwowej.
Uczniowie zgłaszają się do rekrutacji przez złożenie w sekretariacie Szkoły Formularza Zgłoszeniowego.
Wyniki rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Szkoły, internetowej stronie projektowej pod
adresem http://zsrckusochaczew.eu/ oraz udostępnione w sekretariacie Szkoły.
Przedsięwzięcie o numerze 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060582, w ramach którego planowane są mobilności
współfinansowane jest przez Unię Europejską.
lista załączników:

1. Regulamin Rekrutacji

1a. Aneks do regulaminu

2. Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Ucznia - GRECJA

2. Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Ucznia - LITWA

3. Zał. 2 Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniwego

4. Zał. 3 Wzór umowy z uczniem

 

 

Lista zakwalifikowanych na wyjazd:

1.  GRECJA

2.  LITWA

 

Lista uczestników projektu:

1.GRECJA

2. LITWA

 

 

 

 

powiat sochaczew powiat sochaczew powiat sochaczew
190999 odwiedzin