starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Aktualności O SZKOLE DLA KANDYDATA KIERUNKI KSZTAŁCENIA w roku szkolnym 2021/2022 PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ UE DLA UCZNIA i RODZICA Kształcenie zawodowe Statut szkoły O patronie Konkursy i olimpiady Z ŻYCIA SZKOŁY Kontakt z nami DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Wersja kontrastowa

Ogrodnik zmienia się dla swoich uczniów.

22-04-2021 14:35

A A A

          W Zespole Szkół RCKU – popularnym „Ogrodniku”- maksymalnie wykorzystuje się czas nauki zdalnej na modernizację szkoły. W oczekiwaniu na powrót uczniów i nauczycieli przez cały czas prowadzone są remonty, trwa montaż zakupionego wcześniej wyposażenia     i pomocy naukowych.

            Efekty tych wysiłków wywołały duże wrażenie na wizytującej szkołę Staroście Jolancie Gonta, która przybyła do ZS RCKU w towarzystwie wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego i dyrektor PZE w Sochaczewie Urszuli Opasiak.

            Goście nie szczędzili słów uznania dla efektów remontu korytarza, który całkowicie odmienił swój wygląd. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że materiały zostały zakupione   ze środków budżetowych z 2020 r, a prace wykonali pracownicy szkoły. Korytarz wygląda teraz nowocześnie, a niektóre elementy wystroju powstały z myślą o dostosowaniach dla osób z niepełnosprawnościami. Dyrektor Marek Wernicki poinformował gości, że z tych samych środków zostały już zgromadzone materiały do przebudowy pracowni żywienia, która zostanie przystosowana do montażu nowego wyposażenia o wartości ponad 100 tys. złotych. Za podobną kwotę zostanie od podstaw wyposażona nowa pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej oraz druku 3D. Środki na te pracownie pochodzą z projektu UE „Okno na karierę”, zaś całkowita wartość tego projektu realizowanego w ZS RCKU wynosi 814 488 złotych.

            Podczas spotkania omówiono także zamierzenia inwestycyjne Powiatu Sochaczewskiego dotyczące „Ogrodnika”. Planowany jest remont i termomodernizacja budynku byłej hydroforni, z przeznaczeniem obiektu na zaplecze techniczne szkoły. Wicestarosta Tadeusz Głuchowski poinformował również o intensywnych pracach nad wygranym przez szkołę projektem „Zielone patio”. To ważne miejsce spotkań i rekreacji zostanie wykonane w bieżącym roku, a jego wartość wyniesie ok. 380 000 zł.

            Największą jednak inwestycją planowaną na lata 2021/22 będzie odbudowa budynku byłych warsztatów. Obiekt ten będzie pełnił funkcję dydaktyczno-konferencyjną. Znajdą się tam 3 pracownie praktycznej nauki zawodu, własna sala konferencyjna i pełne zaplecze socjalne i sanitarne. Obiekt będzie mógł służyć także innym szkołom do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Jeśli zsumować projekty inwestycyjne Starostwa, a także zrealizowane wydatki z budżetu szkoły, daje to niebagatelną kwotę około 4 mln zł.

Natomiast projekty edukacyjne realizowane w szkole w roku szkolnym 2020/2021 mają wartość 1 582 086 złotych, z czego 409 285 zł stanowią zakupy wyposażenia.

Środki pochodzą ze wspomnianego projektu „Okno na karierę”, a także z projektów rządowych „Aktywna tablica” w kwocie 52 500 zł oraz OSE-NASK w kwocie 72 785 zł. Ponadto z projektu RPO województwa mazowieckiego „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” pozyskano środki w kwocie 85 000 zł, zaś ponadnarodowa mobilność uczniów (PO WER) to dwa projekty o łącznej wartości 557 313 zł. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o najnowsze pozycje książkowe o wartości 18 100 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

            Starosta Jolanta Gonta z zadowoleniem przyjęła przekazane przez dyrektora Marka Wernickiego informacje o pozyskiwanych środkach z projektów rządowych, samorządowych Województwa Mazowieckiego i dofinansowywanych przez UE. Wyraziła uznanie, że budżet traktowany jest zadaniowo, a wszystkie samodzielne działania i uzgodnienia ze Starostwem odnośnie do planowanych inwestycji wynikają z głębokiej analizy długofalowych potrzeb szkoły.

            Na zakończenie spotkania Pani Starosta została poproszona o symboliczne pierwsze uruchomienie jednego z 7 monitorów interaktywnych, zakupionych z budżetu szkoły lub pozyskanych z różnych projektów. Są to sprzęty najnowszej generacji, pracujące                   w technologii 4K, o przekątnej ekranu 75”, działające samodzielnie lub w połączeniu             z komputerem przenośnym.

 

ZOBACZ GALERIE

59725 odwiedzin